Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Príležitosť je záležitosťou prístupu

Aj keď sú naši zamestnanci veľmi rozdielni, jednu vec majú predsa spoločnú: sú si vedomí skutočnosti, že v atraktívnej spoločnosti prispievajú svojou odbornou kompetentnosťou a osobným nasadením k spoločnému úspechu.

Rešpektujeme jednotlivca a ceníme si dlhodobé partnerstvo, ktoré budujeme nielen po ukončení štúdia, ale už aj počas vášho pôsobenia  na vysokej škole, napr. aktívnou spoluprácou pri vypracovávaní diplomových prác. Pravidelne sa stretávame so študentmi počas našich prednášok na Ekonomickej univerzite v Bratislave a počas nami organizovaných interných školení v priestoroch LeitnerLeitner, na ktoré pravidelne študentov pozývame. Študentom vyšších ročníkov ponúkame možnosť absolvovať u nás praktikum a po úspešnom absolvovaní môže nasledovať pracovná ponuka.

Základné informácie

Vašu kariéru môžete naštartovať ako:

 • asistent daňového poradcu
 • asistent audítora
 • účtovník alebo mzdový účtovník
 • administratívny pracovník
 • praktikant.

Očakávajte silnú súdržnosť a vyvážený pomer toho, čo Vám ponúkame a toho, čo požadujeme.

Osobné potreby našich zamestnancov sú pre nás dôležité.

Zamestnancom ponúkame

 • Individuálny prístup v kariérnom postupe
 • Kontinuálne vzdelávanie, ktoré je pilierom nášho úspechu a má v našej skupine najvyššiu prioritu.

Každý nový zamestnanec je pri nástupe okamžite začlenený do firemného programu pre interné a externé vzdelávanie zabezpečené nielen na lokálnej, ale aj na medzinárodnej úrovni, čím je zabezpečená výmena skúsenosti medzi jednotlivými LL kanceláriami:

Základné vzdelávanie

 • Tax a Audit Campus Lokal

 • Tax Campus International

Ďalšie vzdelávanie v rôznych medzinárodných odborných skupinách (Club), ako napr.

 • VAT Club

 • Expats Club

 • Ist-Clubs

Naši kvalifikovaní kolegovia v rámci plného pracovného nasadenia plnia funkciu „školiteľov“ pri zaujímavých projektoch a pri styku s klientmi.

 • Prípravu na zloženie profesnej skúšky: Daňový poradca, Audítor, Dipl IFRS
 • Medzinárodné pracovné stáže a postgraduálne štúdium (LL.M.)
 • Zázemie príjemného a priateľského pracovného prostredia
 • Atraktívne platové ohodnotenie odzrkadľujúce pracovné nasadenie a odmeny v závislosti od výnimočných individuálnych výsledkov

Kariéra - kontakt

Vašu žiadosť spolu so životopisom zasielajte mailom na:  boarding.bratislava@leitnerleitner.sk