Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Payroll specialist

Hlavná náplň práce:

 • Kompletné externé spracovanie mzdovej agendy:
  • bežné mesačné spracovanie miezd
  • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov na príslušných úradoch
  • spracovanie výkazov pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový úrad
  • spracovanie ročného zúčtovania daní a zdravotného poistenia
  • spracovanie evidenčných listov dôchodkového poistenia, vyhotovovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov
 • Komunikácia s poisťovňami a štátnymi inštitúciami
 • Príprava podkladov pre účtovníctvo a reporting
 • Spracovanie HR štatistických prehľadov
 • Monitoring legislatívnych zmien týkajúcich sa mzdovej agendy 
 • Zodpovednosť za zlepšovanie procesov ako aj zabezpečenie ich implementácie v rámci mzdovej oblasti
 • Aktívna komunikácia s prideleným portfóliom klientov

Požiadavky:

 • Stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
 • Minimálne 3 – ročná odborná prax v oblasti spracovania miezd, personálnej problematiky a personálneho poradenstva 
 • Predchádzajúca skúsenosť s prácou v mzdovom poradenstve výhodou
 • Znalosť SW Datalock je vítané
 • Dobré IT zručnosti, ovládanie MS Excel na úrovni pokročilý
 • Znalosť anglického a/alebo nemeckého jazyka na komunikatívnej úrovni B2
 • Schopnosť dodržiavať stanovené termíny
 • Samostatnosť, presnosť, orientácia na detail
 • Dobré komunikačné a organizačné zručnosti, 
 • Tímový hráč, proaktívny prístup k práci

 

Mzda: od 1.200 EUR (v závislosti od odborných a jazykových schopností)

Nástup: 1.6.2021