Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Senior daňový konzultant

Miesto výkonu práce
Bratislava

Typ zmluvy
na plný úväzok


Informácie o pracovnej pozícii

Popis práce, kompetencie a povinnosti

Hľadáme nového kolegu na naše daňové oddelenie s proaktívnym prístupom k práci, s vôľou a schopnosťou učiť sa. Ponúkame nielen vynikajúcu príležitosť rozvíjať sa profesionálne i osobnostne, ale aj vzrušujúcu prácu v mladom, dynamickom tíme a podporu pri maximálnom využití príležitostí, ktoré ponúkame.     

Dane sú o kreatívnom myslení a inovatívnych riešeniach firemných záležitostí klientov. V súčasnosti má každé podnikateľské rozhodnutie dôsledky v daňovej oblasti a naši klienti si zaslúžia tie najpraktickejšie, na mieru šité a dobre vypracované daňové riešenia. Máme širokú paletu klientov od veľkých až po menšie spoločnosti. Naši klienti od nás očakávajú inovatívne riešenia a my poskytujeme cenné rady v najpálčivejších daňových záležitostiach.


Zameriavame sa najmä na:

 • DPPO
 • DPFO
 • nepriame dane
 • medzinárodné zdaňovanie
 • transferové oceňovanie
 • M&A transakcie (fúzie a akvizície)

Práca senior daň. poradcu zahŕňa:

 • samostatné riešenie a zodpovednosť za pridelené úlohy,
 • prieskum tém a odporúčanie stanovísk a postojov vedeniu,
 • štúdium dokumentov a podkladov k relevantným témam,  
 • aplikáciu odborných vedomostí pri formulácii daňových odporúčaní klientom,
 • aplikáciu porozumenia účtovných a daňových tém a požiadaviek,
 • prípravu stanovísk k otázkam klienta,
 • budovanie a udržiavanie vzťahov s klientami,
 • identifikáciu potenciálnych vhodných podnikateľských príležitostí,
 • prácu s databázami a relevantnými zákonnými predpismi,
 • komunikácia s daňovými úradmi a štátnymi inštitúciami,
 • asistenciu pri vedení a rozvíjaní schopností zamestnancov na juniorských pozíciách.

Svojim zamestnancom ponúkame:

 • vzrušujúcu prácu v mladom dynamickom tíme,
 • vynikajúcu príležitosť na ďalší profesijný i osobnostný rozvoj,
 • prístup k najnovším informáciám vo svete podnikania,
 • príležitosť vybudovať si medzinárodnú kariéru v našej spoločnosti,
 • intenzívne školenia na národnej i medzinárodnej úrovni,
 • podporu pri získavaní profesijnej kvalifikácie,
 • atraktívne odmeňovanie,
 • širokú paletu zamestnaneckých benefitov.

 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícia je vhodná pre kandidátov so vzdelaním

ukončené vysokoškolské štúdium prvého stupňa (titul bakalár)

ukončené vysokoškolské štúdium druhého stupňa (titul inžinier, magister)

 

Požiadavky na osobnosť a schopnosti kandidáta

Požiadavky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium ekonomiky alebo manažmentu,
 • najmenej 3 roky praxe v poradenstve,
 • dobré komunikačné schopnosti s plynulou slovenčinou a nemčinou na úrovni min. B2,
 • preukázateľná schopnosť riešiť problémy, analytické myslenie, iniciatíva a vedomosti o podnikaní,
 • schopnosť určiť si priority a pracovať zároveň na viacerých projektoch,
 • schopnosť vybudovať si vzťahy s kolegami a klientami,
 • sebamotivácia a proaktivita,
 • odolnosť voči stresu a asertivita,
 • ochota učiť sa a kariérne rásť.

Nástup do zamestnania: 1.6.2021 alebo dohodou

Plat: od 2.000 EUR (v závislosti od odborných a jazykových schopností)