Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Know-how bez hraníc

LeitnerLeitner udržiava s mnohými uznávanými poradenskými spoločnosťami po celom svete osobné kontakty, ktoré boli preverené pri spoločných projektoch. Vďaka tomu sme schopní eliminovať riziká špecifické pre konkrétnu krajinu a aj v komplexných situáciách nájsť pre našich klientov optimálne riešenia. Okrem týchto medzinárodných kontaktov spolupracuje LeitnerLeitner s nasledovnými spoločnosťami: