Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Kompetentnosť ruka v ruke s úspechom

Naše vysoko kvalitné odborné semináre sú prínosom pre všetkých účastníkov – či už pre sľubných nováčikov z radov absolventov alebo renomovaných špecialistov. Aj Vy ako klient máte možnosť vybrať si z množstva seminárov, školení a konferencií.