Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Kompetentnosť ruka v ruke s úspechom

Naše vysoko kvalitné odborné semináre sú prínosom pre všetkých účastníkov – či už pre sľubných nováčikov z radov absolventov alebo renomovaných špecialistov. Aj Vy ako klient máte možnosť vybrať si z množstva seminárov, školení a konferencií.

 
Kariérna cesta-veľtrh práce pre študentov Ekonomickej univerzity

MIESTO KONANIA

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1
852 35 Bratislava

 

 

DÁTUM KONANIA

15.-16.10.2019
od 09:00 do 17:00 hod.

 

Aj tento rok sa zúčastníme veľtrhu práce pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a tešíme sa na možnosť prezentovať kariérne možnosti v LeitnerLeitner. 

Všetky informácie nájdete tu http://old.euba.sk/pracoviska/karierne-centrum/karierna-cesta

Tešíme sa na stretnutie s vami!