Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Slovenské a medzinárodné daňové právo, cezhraničné transakcie, nehnuteľnosti, DPH...
Dip IFR

Roman Ponc

Dip IFR
Daňový poradca | Partner

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS), slovenské účtovné predpisy, integrované účtovné...
Dip IFR

Peter Szabó

Dip IFR
Audítor | Direktor

Štatutárny audit, Due diligence, Investičná pomoc, M&A, IFRS, Forenzný audit...

Martina Kristeľ

Accounting Manager

Zostavovanie účtovných závierok a kompletné vedenie podvojného účtovníctva, Konzernový reporting, Spotrebné...

Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Medzinárodné daňové právo, daň z pridanej hodnoty, slovenské procesné daňové právo...

Veronika Mánaková

Audítor | Manažér

Štatutárny audit, Due diligence, Transferové oceňovanie...
P. LL.M.

Martin Michalides

P. LL.M.
Tax manager

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Daň z pridanej hodnoty...
P. LL.M.

Miroslava Čevanová

P. LL.M.
Daňový poradca | Manager

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Daň z príjmov právnických osôb, Cezhraničné transakcie, Transakcie...
LL.M.

Miroslava Vojteková

LL.M.
Daňový poradca | Manager

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Priame dane, Cezhraničné transakcie...

Lucia Linkayová

Účtovník | Manažér

Zostavovanie účtovných závierok a kompletné vedenie podvojného účtovníctva, Konzernový reporting, slovenské...
Dip IFR

Miroslava Onuferová

Dip IFR
Audítor | Manažér

Štatutárny audit, Due diligence, IFRS...