Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Andrea Kasanická

Payroll Manager

Špecializácia

Spracovanie mzdovej agendy, Payroll Outsourcing, HR poradenské služby, Daň zo závislej činnosti, Pracovné právo a sociálne zabezpečenie

Vzdelanie

2008 Univerzita Komenského, Bratislava (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 60
e andrea.kasanicka@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2015 Manažérka, LeitnerLeitner CS
2011 Senior, LeitnerLeitner CS
2005 Senior payroll analyst, DELL
2001 Mzdový účtovník, TMF Services Slovakia