Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Anna Fábryová

Daňový poradca | Partner

Špecializácia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, cezhraničné transakcie, nehnuteľnosti, DPH

Vzdelanie

2001 daňová poradkyňa (SK)
1997 Ekonomická Univerzita Bratislava

Jazyk

nemčina, slovenčina

Kontakt

t +421 2 591 018 - 53
e anna.fabryova@leitnerleitner.sk
bratislava

vcard

Pracovné skúsenosti

2008 Partnerka, LeitnerLeitner
2005 Metodicko-legislatívna komisia pre DPH, Slovenská komora daňových poradcov
2003 LeitnerLeitner, Bratislava
1997 LeitnerLeitner, Bratislava

Publikácie

2011 Umsatzsteuer in der Europäischen Union
2011 Umsatzsteuer - national und international