Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Martin Jakubec

Daňový poradca | Director

Špecializácia

Medzinárodné daňové právo, daň z pridanej hodnoty, slovenské procesné daňové právo

Vzdelanie

2018 Daňový poradca (SK)
2003 Právnická fakulta, Univerzita Komenského v  Bratislave (SK)
2000 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v  Bratislave (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 52
e martin.jakubec@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2021 Director, LeitnerLeitner, Bratislava 
2010 Tax Manager, LeitnerLeitner, Bratislava 
2006 Daňový konzultant, LeitnerLeitner, Bratislava
2004 Špecialista na DPH, Slovenská sporiteľňa, a.s. (člen skupiny ERSTE)
2002 Daňový konzultant, FINSERVIS TAX, k.s., Bratislava