Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Martin Michalides

P. LL.M.
Tax manager

Špecializácia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Daň z pridanej hodnoty

Vzdelanie

2008 LL.M. (Európske daňové právo), Johannes Kepler Universität, Linz (AT)
2003 Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 64
e martin.michalides@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2010 Tax Manager, LeitnerLeitner
2006 Senior Tax Consultant, LeitnerLeitner
2003 Daňový kontrolór a správca dane, Daňový úrad Bratislava I