Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Martina Kristeľ

Accounting Manager

Špecializácia

Zostavovanie účtovných závierok a kompletné vedenie podvojného účtovníctva, Konzernový reporting, Spotrebné dane

Vzdelanie

2011 Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 40
e martina.horvathova@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2018 Accounting Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2015 Bilančný účtovník, LeitnerLeitner, Bratislava
2011 Úctovník, LeitnerLeitner, Bratislava
2007 Účtovník, Lukmo Bratislava