Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Miroslava Čevanová

P. LL.M.
Daňový poradca | Manager

Špecializácia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Daň z príjmov právnických osôb, Cezhraničné transakcie, Transakcie s nehnuteľnosťami, Due diligence

Vzdelanie

2014 Metodická komisia pre DPPO pri SKDP (SK)
2010 LL.M. (Európske daňové právo), Johannes Kepler Universität v Linzi (AT
2009 Daňová poradkyňa (SK
2004 Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 19
e miroslava.cevanova@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2008 Tax Manager, LeitnerLeitner
2006 Tax Team Leader, LeitnerLeitner
2004 Tax Assistant, LeitnerLeitner