Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Miroslava Onuferová

Dip IFR
Audítor | Manažér

Špecializácia

Štatutárny audit, Due diligence, IFRS

Vzdelanie

2018 Diploma in International Financial Reporting
2013 Ekonomická univerzita Bratislava

Kontakt

t +421 2 59 10 18-55
e miroslava.onuferova@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2019 Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2016 Senior, LeitnerLeitner (predtým BMB Leitner), Bratislava
2013 Junior, LeitnerLeitner (predtým BMB Leitner), Bratislava