Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Miroslava Vojteková

LL.M.
Daňový poradca | Manager

Špecializácia

Slovenské a medzinárodné daňové právo, Priame dane, Cezhraničné transakcie

Vzdelanie

2017 LL.M. (Medzinárodné daňové právo), Wirtschaftsuniversität vo Viedni (AT)
2015 Daňová poradkyňa (SK)
2010 Ekonomická univerzita v Bratislave (SK)

Kontakt

t +421 2 591 018 - 75
e miroslava.vojtekova@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2016 Tax Manager, LeitnerLeitner
2013 Tax Senior Assistant, LeitnerLeitner
2010 Tax Assistant, LeitnerLeitner