Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Peter Szabó

Dip IFR
Audítor | Direktor

Špecializácia

Štatutárny audit, Due diligence, Investičná pomoc, M&A, IFRS, Forenzný audit

Vzdelanie

2017 Štatutárny auditor
2014 Diploma in International Financial Reporting
2011 Ekonomická univerzita Bratislava

Jazyk

angličtina, nemčina, slovenčina

Kontakt

t +421 2 591 018 - 00
e peter.szabo@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2018 Direktor, LeitnerLeitner, Bratislava
2015 Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2008 LeitnerLeitner, Bratislava