Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Roman Ponc

Dip IFR
Daňový poradca | Partner

Špecializácia

Medzinárodné štandardy finančného vykazovania (IFRS), slovenské účtovné predpisy, integrované účtovné riešenia a s tým súvisiaca automatizácia v oblasti IT, poradenstvo pre malé a stredné podniky, zúčtovanie miezd, neziskové organizácie, start-upy.

Vzdelanie

2018 Daňový poradca
2007 DipIFR - Diploma in International Financial Reporting
2005 Ekonomická Univerzita Bratislava

Jazyk

angličtina, nemčina, slovenčina

Kontakt

t +421 2 591 018 - 92
e roman.ponc@leitnerleitner.sk
bratislava

vcard

Pracovné skúsenosti

2017 Partner, LeitnerLeitner
2011 Director, LeitnerLeitner
2010 Štatutárne vedenie, LeitnerLeitner
2009 Manager, LeitnerLeitner
2005 Účtovník, LeitnerLeitner