Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Veronika Mánaková

Audítor | Manažér

Špecializácia

Štatutárny audit, Due diligence, Transferové oceňovanie

Vzdelanie

2018 Štatutárny audítor
2011 Ekonomická univerzita Bratislava

Kontakt

t +421 2 59 10 18-00
e veronika.manakova@leitnerleitner.sk
bratislava

Pracovné skúsenosti

2019 Manager, LeitnerLeitner, Bratislava
2015 Senior, LeitnerLeitner, Bratislava
2011 Junior, LeitnerLeitner, Bratislava
2008 Účtovník, ADEA – Ing. Ingrid Cicáková