Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Náš team v Bratislave

V LeitnerLeitner sa zodpovedný partner stará o všetky Vaše záležitosti. V závislosti od konkrétneho zadania spolupracuje so špecializovanými odbornými tímami. Znamená to, že máte vždy k dispozícii kompletný vedomostný potenciál našej firmy.

Nájdite vášho experta


Martina Kristeľ

Accounting Manager

Zostavovanie účtovných závierok a kompletné vedenie podvojného účtovníctva, Konzernový reporting, Spotrebné...

Andrea Kasanická

Payroll Manager

Spracovanie mzdovej agendy, Payroll Outsourcing, HR poradenské služby, Daň zo závislej činnosti, Pracovné právo...