Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Prečítajte si odborné publikácie!

Mnohí naši kolegovia sú uznávaní odborníci, ktorí svoje poznatky publikujú v odbornej literatúre a špecializovaných periodikách. Tu nájdete najdôležitejšie najnovšie publikácie.