Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Prečítajte si odborné publikácie!

Mnohí naši kolegovia sú uznávaní odborníci, ktorí svoje poznatky publikujú v odbornej literatúre a špecializovaných periodikách. Tu nájdete najdôležitejšie najnovšie publikácie.

LeitnerLeitner
Guidelines to Taxation 2020

Naše „Guidelines to Taxation 2020“ poskytujú ucelený prehľad vnútroštátnych právnych predpisov v oblasti daní v Rakúsku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Chorvátsku, Českej republike, Maďarsku, Srbsku, Slovenskej republike a Slovinsku.

Keďže daňové právne predpisy podliehajú rýchlym zmenám, chceli by sme zdôrazniť, že informácie uvedené v usmerneniach odrážajú daňové právne predpisy k januáru 2020.

Ak by ste chceli dostať tlačenú verziu našich Guidelines, pošlite nám e-mail na adresu mailing.leitner@leitnerleitner.sk

Následne vám ich radi pošleme, pokiaľ budeme mať zásoby.