Bratislava LeitnerLeitner Team

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3, SK 844 99 POBox 158
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava LeitnerLeitner Team

Bratislava BMB Taxand Team

BMB Partners s.r.o.

www.bmb.sk

SK 811 01 BRATISLAVA, Zámocká 34
t +421 2 212 990 00
e recepcia@bmb.sk

Bratislava BMB Taxand Team

Prečítajte si odborné publikácie!

Mnohí naši kolegovia sú uznávaní odborníci, ktorí svoje poznatky publikujú v odbornej literatúre a špecializovaných periodikách. Tu nájdete najdôležitejšie najnovšie publikácie.