Bratislava

LeitnerLeitner

tax audit advisory

SK 811 03 BRATISLAVA, UNIQ. Staromestská 3
t +421 2 591 018 00 f +421 2 591 018 50
e bratislava.office@leitnerleitner.sk

Bratislava

Impresum

 

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 120649/B

IČO/Handelsregisternummer:  35 708 115
DIČ:  2020264939
IČ DPH/UID-Nr. : SK2020264939

Číslo osvedčenia: 26/97

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
e
bratislava.office@leitnerleitner.sk

 

LeitnerLeitner Consulting s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 34314/B

IČO/Handelsregisternummer:  35 914 483
DIČ:  2021933122
IČ DPH/UID-Nr. : SK2021933122

T +421 2 591 018 00
F +421 2 591 018 50
E bratislava.office@leitnerleitner.sk

 

LeitnerLeitner Audit SK s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 133477/B

IČO/Handelsregisternummer: 52 110 109
DIČ: 2120895722
IČ DPH/UID-Nr.: SK2120895722

Číslo audítorskej licencie: 412

T +421 2 591 018 00
F +421 2 591 018 50
E bratislava.office@leitnerleitner.sk  

 

 

 

Disclaimer

Všetky informácie a údaje boli pripravené BMB Leitner. Prosíme Vás preto o porozumenie, že napriek tomu neručíme za správnosť a úplnosť týchto informácií. Nezodpovedáme za škody priamo alebo nepriamo vzniknuté použitím tejto stránky alebo na nej použitých informácií. Napriek dôkladnej kontrole prepojených stránok, nemôžeme ručiť za ich obsah. Za ne zodpovední sú výlučne ich prevádzkovatelia.