We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Mzdové služby | Global Mobility

Mzdové služby | Global Mobility

Mzdové účtovníctvo a globálna mobilita sú citlivými podnikovými procesmi, v ktorých v centre záujmov je práve jednotlivec. Správne a včasné vyplatenie mzdy výrazne prispieva k spokojnosti zamestnancov. Mzdoví experti v spoločnosti LeitnerLeitner sú v otázkach týkajúcich sa miezd a cezhraničného vysielania zamestnancov Vašimi vernými partnermi. S využitím našich bohatých skúseností a možností, ktoré ponúka moderné mzdové účtovníctvo, Vás podporíme v každodennej činnosti a pomôžeme Vám vytvoriť stabilný základ pre rozhodovanie. Vyspelé technológie plus ľudský prístup. Spoločnosti všetkých typov a veľkostí po celom svete sa spoliehajú na cloudový softvér ADP a schopnosti expertov, ktoré im pomáhajú objaviť potenciál ich zamestnancov. Ľudské zdroje. Talent. Výhody. Mzdy. Dodržiavanie predpisov. Spolupracujeme, aby sme vytvorili lepší personál. Viac informácií nájdete na www.ADP.com. LeitnerLeitner je hrdým lokálnym partnerom ADP v oblasti spracovania miezd na Slovensku. ADP, logo ADP a ADP A more human resource sú registrovanými značkami ADP, LLC.

Let´s get in touch!
Kontakt