We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Nástupníctvo

Nástupníctvo s perspektívou

Po vybudovaní celoživotného podnikania je dobrý plán nástupníctva rozhodujúci pre udržanie rodinného podniku alebo pri realizácií generačnej výmeny. Odovzdanie v správnom čase je základom úspechu nástupcu, a zároveň rozhodujúcim faktorom pre pokračovanie podnikania.

LeitnerLeitner podporí Vás, Vašu rodinu, Vašich nástupcov a v neposlednom rade Vašu spoločnosť pri komplexnom plánovaní a realizácii nástupníctva. Bez ohľadu na to, či ide o nástupníctvo v rámci rodiny alebo externe: v spolupráci s našimi kooperačnými partnermi pracujeme v dobre koordinovaných, interdisciplinárnych a skúsených tímoch. Naším cieľom sú riešenia, ktoré zabezpečia, že všetci účastníci budú mať prospech z optimálneho a bezproblémového zabezpečenia nástupníctva. S empatických prístupom zohľadníme aj chúlostivé skutočnosti. Podporujeme podnikateľov aj pri implementácii alebo úprave ustanovení o správe a riadení spoločností.

Naše služby

 • Výber vhodnej formy generačnej výmeny
 • Plánovanie nástupníctva spoločností a prevod majetku
 • Daňovo optimalizované riešenia pre nástupcov a zakladateľov
 • Riešenie pre nadobudnutie podielov zamestnancami
 • Podpora pri predajoch a kúpe spoločností (príprava, reštrukturalizácia, due diligence)
 • Dlhodobé riešenia zamerané na predchádzanie sporov
 • Ocenenie Vašej spoločnosti alebo jej častí
 • Plánovanie vlastníctva nehnuteľností
 • Podpora pri ďalšom rozvoji správy a riadenia spoločností so zreteľom na osobitosti rodinných podnikov
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt