We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Odpočet na vedu a výskum, investičná pomoc a daňová úľava

Slovensko je považované za veľmi výhodnú lokalitu, pokiaľ ide o získanie finančnej podpory. Právna úprava poskytuje viacero možností podnikateľských stimulov. Avšak pre spoločnosti je ťažké získať komplexný prehľad o existujúcich nástrojoch podpory.

Naši zamestnanci sú odborníci na jednotlivé stimuly. Vedia pre Vás rýchlo a efektívne identifikovať vhodné schémy a ušetriť Vás byrokracie, či už chcete financovať novú investíciu, rozšíriť existujúcu výrobu, alebo sa zamerať na výskum a vývoj. Podporíme Vás počas celého procesu, od podania žiadosti, prip, prípravy projektu až po skutočné získanie výhody. Naši experti Vašej spoločnosti zabezpečia efektívne využívanie dostupných možností podpory.

Naše služby

 • Identifikácia vhodnej finančnej podpory vrátane kalkulácie úspory
 • Podpora v prípade regionálnej investičnej pomoci
 • Podpora pri žiadosti o EÚ fondy
 • R&D super odpočet
 • Patent Box
 • Podpora v procese žiadania príp. prípravy projektu
 • Posúdenie oprávnenosti daňovníka
 • Včasná príprava kompletnej dokumentácie
 • Podpora pri kontrolách
 • Podpora pri analýze prípadných možností opravy a korekcie minulosti

Downloads

Doing Business in Slovakia

Download
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt