We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naši klienti > Neziskové organizácie

Komplexné odborné poradenstvo pre neziskové organizácie

Neziskové organizácie podliehajú osobitným požiadavkám a preberajú zodpovednosť voči verejnosti.

Spoločnosť LeitnerLeitner si je vedomá tejto špecifickej úlohy, už mnoho rokov využíva svoje rozsiahle odborné znalosti na podporu organizácií v tomto sektore. Naše skúsené tímy spájajú svoje poznatky s dlhoročnými praktickými skúsenosťami. V tejto súvislosti sa považujeme za všestranných poradcov. Zameriavame sa na vypracovanie individuálnych, udržateľných a efektívnych riešení v oblasti daní a riadenia. Týmto spôsobom pomáhame organizáciám dosahovať ich ciele.

Naše služby

 • Pravidelné poradenstvo vo všetkých daňových záležitostiach
 • Vedenie účtovníctva, mzdového účtovníctva a nákladového účtovníctva
 • Príprava a audit ročnej účtovnej závierky
 • Príprava kalkulácií daňovej povinnosti a daňových priznaní
 • Zhromažďovanie informácií o súčasnej daňovej situácii a možnostiach optimalizácie (tax check)
 • Optimalizácia kapitálových investícií a investícií do nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti účtovných procesov a optimalizácia systémov vykazovania a kontroly
 • Individuálny návrh tax compliance management system
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
Let´s get in touch!
Kontakt