We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naši klienti > Rodinné podniky

Komplexné poradenské služby pre rodinné podniky

Ako spoločnosť riadená samotnými vlastníkmi poznáme výzvy, ktorým musí rodinný podnik čeliť od založenia až po úspešné odovzdanie podnikania nasledujúcej generácií. Majitelia, podniky a rodiny predstavujú komplexné vzťahy, ktoré so sebou prinášajú nielen významné príležitosti, ale aj značný potenciál pre vznik konfliktu.

S odbornou kompetenciou a citom pre podstatné veci Vám naši odborníci pomôžu včas nastaviť správnu stratégiu a vytvoriť dobrý základ pre Vaše obchodné rozhodnutia.

Naša spolupráca je založená na dlhodobom partnerstve. Cieľom je chrániť Vaše záujmy poskytovaním korektného a kompetentného poradenstva so zameraním na udržateľné riešenia, ktoré sú efektívne tak z daňového ako aj z finančného hľadiska.

Veľmi si vážime Vaše celoživotné dielo. Pokiaľ ide o plánovanie nástupníctva, v úzkej spolupráci s partnerskými advokátskymi kanceláriami, pre Vás vypracujeme komplexné odporúčania. Naše riešenia šité na mieru tak zahŕňajú nielen daňové, účtovné a finančné aspekty, ale aj prvky dedičského, rodinného a podnikového práva.

Naši odborníci z tímu Private Clients ponúkajú poradenstvo pre všetky etapy života podnikateľa. Môžete nám zveriť aj Vaše osobné záležitosti.

Naše služby

 • Poradenstvo pri tuzemskej ako aj cezhraničnej expanzii podnikania
 • Komplexné služby na jednom mieste (mzdy, účtovníctvo, dane a audit)
 • Vývoj a implementácia daňovo efektívnych a udržateľných štruktúr
 • Strategické overenie a porovnanie daňového zaťaženia
 • Pomoc pri akvizícii spoločností
 • Due diligence
 • Štruktúrovanie financovania
 • Dodržiavanie daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia v prípade stálych prevádzkarní a dcérskych spoločností
 • Daňové poradenstvo pre vyslaných zamestnancov
 • Kontrola dane z príjmu, DPH a sociálneho zabezpečenia
 • Nastavenie transferového oceňovania

Pomáhame Vám s nástupníctvom spoločnosti

 • Dlhodobé riešenia zamerané na predchádzanie sporom
 • Ocenenie Vašej spoločnosti alebo jej častí
 • Prevody majetkov a hodnôt
 • Daňová optimalizácia pre nástupcov a prevodcov
 • Podpora pri predaji spoločnosti (príprava, štruktúrovanie, due diligence, rokovania o zmluve)
 • Plánovanie majetku a poradenské služby pre nadácie
 • Riadenie rodinných podnikov
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt