We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naši klienti > Korporácie

Komplexné poradenské služby pre korporácie

V rámci skupiny sú daňové otázky komplexnejšie, a to z hľadiska ich rozsahu, ako aj ich zamerania. Medzinárodné skupiny čelia viacerým daňovým režimom, a preto majú zložité daňové povinnosti. Rozdiely v zdaňovaní zároveň prinášajú viac možnosti strategického daňového plánovania.

LeitnerLeitner ponúka nový pohľad na komplexnosť. Odborníci z LeitnerLeitner sa už dlhé roky zaoberajú otázkami v oblasti využitia daňových strát, cezhraničného (re)štruktúrovania alebo nastavenia transferového oceňovania. Spolu s našou medzinárodnou sieťou a vysokými odbornými znalosťami sme dobrým partnerom aj v oblasti skupinového účtovníctva, skupinového auditu a špeciálnych účtovných tém (IFRS, SK GAAP).

Naše služby

 • Štruktúrovanie a reštrukturalizácia
 • Vnútroštátna a cezhraničná reštrukturalizácia
 • Daňové analýzy a porovnanie medzinárodného daňového zaťaženia
 • Európske daňové právo
 • Medzinárodné daňové právo
 • Zastupovanie voči daňovým úradom
 • Príprava a zastupovanie vo veci podania záväzných stanovísk a nezáväzných dopytov
 • Príprava a zastupovanie počas daňových kontrol
 • Zavedenie a preverenie tax compliance management systems
 • Audity ročných a konsolidovaných účtovných závierok (SK GAAP, IFRS)
 • Audity skupinových reportovacích balíčkov
 • Outsourcing skupinového auditu (SK GAAP, IFRS)
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt