We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Účtovné služby > Digitalizácia účtovníctva

Digitalizácia účtovníctva - príležitosť pre všetky spoločnosti

Keďže digitalizácia mení svet podnikania, nesie v sebe veľký potenciál aj v oblasti účtovníctva. Nové prístupy v kombinácii s inovatívnymi riešeniami umožňujú pozdvihnúť procesy na úplne novú úroveň, pokiaľ ide o transparentnosť, efektívnosť a flexibilitu. Hoci sú rýchlosť a inovácie dôležitými faktormi, je dôležité dbať aj na bezpečnosť a dodržiavanie predpisov.

Pomocou digitálnych účtovných systémov novej generácie môžu spoločnosti vytvoriť rozsiahle štruktúry, ktoré sú dostatočne flexibilné na zvládnutie súčasných výziev vo všetkých oddeleniach a divíziách.

S využitím bohatých skúseností našich expertov v úzkej spolupráci s našimi odborníkmi z oddelenia „IT, digitálnych služieb a služieb v oblasti dodržiavania compliance“, sme Vašim partnerom pri zavádzaní digitálnych riešení šitých na mieru. Bez ohľadu na východiskovú situáciu alebo špecifické požiadavky existujúceho softvéru poskytujeme kvalifikované poradenstvo a praktickú pomoc vo všetkých otázkach súvisiacich s účtovníctvom.

Naše služby

 • Podpora pri identifikácii a prioritizácii možného digitalizačného potenciálu (analýza využitia samotnej digitalizácie)
 • Vývoj stratégie a koncepcie transformácie digitálneho účtovníctva
 • Koncepčný návrh a podpora implementácie projektov – digitalizácia širokej škále obchodných oblastí (digitálne pracovné postupy, elektronická fakturácia, elektronická archivácia atď.)
 • Optimalizácia procesov a automatizácia riadenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a bezpečnosť (efektívnosť procesov a zníženie nadbytočných činností, minimalizácia prerušenia systému a rozhraní, ochrana platobných systémov atď.)
 • Podpora pri riadení projektov (projektový mentoring, riadenie, asistencia, controlling a atď.), rovnako aj zabezpečenie kvality a analýzy požiadaviek a efektívnosti
 • Zavedenie automatickej kontroly DPH čísla
 • Podpora Vašich účtovníkov pri implementácii a optimalizácii procesov a nastavení Vášho účtovného systému
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
Let´s get in touch!
Kontakt