We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na webové stránky www.leitnerleitner.sk.

V nasledujúcom texte Vás budeme informovať o zhromažďovaní Vašich osobných údajov pri používaní týchto  webových stránok.

Za spracovanie osobných údajov je zodpovedná spoločnosť:

LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Ottensheimer Straße 32, 4040 Linz, Rakúsko
Company register: FN 197218b, LG Linz
t +43 732 70 93-0
f +43 732 70 93-156
office@leitnerleitner.com

a

LeitnerLeitner Slovakia s. r. o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko
IČO: 34 152 512
t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

Zodpovedná osoba LeitnerLeitner-skupiny je:
Rechtsanwalt Mag. Philipp Summereder
Summereder Pichler Wächter Rechtsanwälte GmbH
Dr. Herbert-Sperl-Ring 3, 4060 Leonding, Rakúsko
dsb@rechtsanwalt-leonding.at

Pri zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov sa striktne riadime predpismi na ochranu osobných údajov. V nasledujúcom texte podrobne vysvetlíme, aké opatrenia robíme na ochranu Vašich osobných údajov, aké údaje vôbec zhromažďujeme a za akým účelom.

Právnym podkladom sú Všeobecné nariadenie o ochrane údajov – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a  Zákon  č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v ich aktuálne platných zneniach. Tieto právne ustanovenia slúžia na ochranu osobných údajov.

I. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sa zhromažďujú a následne spracovávajú, ak nám ich dobrovoľne oznámite, napríklad v rámci registrácie (napr. k Newslettru alebo online prihláškou na pracovnú pozíciu) alebo prijatím, poprípade súhlasom s používaním cookies.

Všetky osobné údaje budú zhromažďované, spracovávané a používané v súlade s príslušnými ustanoveniami o ochrane osobných údajov, predovšetkým na účely požadovaných služieb a na spracovanie Vašich požiadaviek.

Ako sa dostaneme k Vašim údajom?

 1. Údaje, ktoré nám poskytnete / oznámite

V zásade pri používaní našich webových stránok nemusíte poskytovať osobné údaje. V prípade určitých služieb, ako je odber newslettru alebo online prihláška na pracovnú pozíciu, nám však musíte poskytnúť osobné údaje, ako sú napríklad: Vaše celé meno, Vaša e-mailová adresa, adresa bydliska atď., aby bolo možné príslušnú službu použiť (napr. na zasielanie newslettru potrebujeme Vašu e-mailovú adresu a Vaše meno). Príslušné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú k dispozícii na stránke príslušnej služby (pozri bod V).

 1. Údaje, ktoré poskytujete / zdieľate prostredníctvom využívania našich služieb

Okrem toho obdržíme niektoré údaje automaticky a z technických dôvodov už pri návšteve našich webových stránok. Zakaždým, keď užívateľ vstúpi na naše webové stránky, alebo si zobrazí súbor, sú prístupové údaje o tomto procese uložené vo forme protokolu. Takto sa zhromažďujú nasledujúce údaje:

 • webové stránky, z ktorých vstupujete na naše stránky
 • IP adresa, ktorá Vám bola poskytnutá Vašim providerom
 • dátum a čas vstupu
 • prenesené množstvo dát
 • názov zobrazeného súboru alebo stránky
 • správa o úspešnom prístupe
 • správa, ktorá vysvetľuje, prečo by prístup mohol zlyhať
 • operačný systém a prehliadačový software Vášho počítača

Tieto údaje sú pre nás nevyhnutné z technických dôvodov, aby ste si boli schopný zobraziť naše webové strany a zaisťujú stabilitu a bezpečnosť.

II. Právny podklad, doba evidencie a príjem dát

Právnym podkladom na spracovanie Vašich osobných údajov je najmä:

 • Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR) (napríklad zasielanie newslettru, online prihlásenie na pracovnú pozíciu, cookies)
 • plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)
 • ochrana nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) (zaistenie stability a bezpečnosti webovej stránky, ochrana proti právnym nárokom)

Vaše osobné údaje spracujeme podľa potreby po dobu trvania celého obchodného vzťahu alebo po dobu trvania jednotlivých služieb (napr. Newslettru) a v súlade s predpismi ohľadne uchovávania a povinnosti dokumentácie a/alebo po dobu nášho oprávneného záujmu na uchovávanie v rámci ochrany proti prípadným nárokom na odškodnenie.

V rámci skupiny LeitnerLeitner získavajú osobné údaje tie oddelenia alebo zamestnanci, ktorí ich potrebujú na plnenie našich povinností a na ochranu oprávnených záujmov.

Do skupiny LeitnerLeitner patria tieto spoločnosti:

 • LeitnerLeitner GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 197218b, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Steuerberatung GmbH, FN 79249v, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Audit Partners GmbH Wirtschaftsprüfer, FN 225532s, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mbH, FN 237225k, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Vienna, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Salzburg GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 308974z, Hellbrunner Strasse 7, 5020 Salzburg, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Österreich Wirtschaftsprüfungs GmbH, FN 254784h, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Unternehmensberatung GmbH & Co KG, FN 244621m, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • StartUpLeitner Axelerator GmbH in Liqu, FN 441307g, Schwarzenbergplatz 14, 1040 Vienna, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Beteiligungs GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 395426i, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner International Consulting GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 445042z, Ottensheimer Strasse 32, 4040 Linz, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Tirol GmbH Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, FN 522162k, Sillgasse 12, 6020 Innsbruck, Rakúsko
 • LeitnerLeitner Slovakia s.r.o., IČO: 34 152 512, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovensko
 • LeitnerLeitner Tax s.r.o., IČO: 35 708 115, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovensko
 • LeitnerLeitner Consulting s.r.o., IČO: 35 914 483, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovensko
 • LeitnerLeitner Audit SK s.r.o., IČO: 52 110 109, Staromestská 3, 811 03 Bratislava, Slovensko

Okrem toho predávame Vaše osobné údaje našim zmluvným spracovateľom, ak to potrebujú na plnenie svojich činností. Všetci spracovatelia sú zmluvne povinní nakladať s Vašimi osobnými údajmi dôverne a spracovať ich iba v rozsahu poskytovania svojich služieb. Naši spracovatelia sa zaviazali dodržiavať platné predpisy na ochranu osobných údajov. Boli uzatvorené zmluvy o spracovaní osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Ďalšie informácie o našich zmluvných spracovateľoch si môžete vyžiadať na adrese  datenschutz@leitnerleitner.com. Napríklad v rámci prevádzky našich webových sme poverili spoločnosť zaoberajúcu sa poskytovaním softwarových služieb, ktorá v priebehu svojej činnosti môže získať prístup k Vašim osobným údajom, ak ich potrebuje na plnenie svojich služieb.

III. Cookies

Naše webové stránky používajú tzv. cookies a iné technológie, aby vám poskytli čo najlepší online zážitok a aby mohli zostavovať anonymné štatistiky používania. Vy ako užívateľ určujete, ktoré údaje a informácie budeme spracovávať. Výberom možnosti „Povoliť súbory cookie“ akceptujete všetky typy súborov cookie. Svoje osobné preferencie si môžete vybrať a potvrdiť kliknutím na „Prijať nastavenia súborov cookie“. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Cookies sú malé textové informácie, ktoré umožňujú rozpoznať užívateľa a analyzovať Vaše používanie našich webových stránok. Vygenerované informácie sú prenášané a uložené na server poskytovateľa. Slúžia na to, aby naše webové stránky boli užívateľsky príjemnejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie. Naviac sa cookies používajú na meranie frekvencie zobrazenia stránok a všeobecnej navigácie. Nespôsobujú žiadnu škodu.

Niektoré cookies zostanú uložené vo Vašom zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú rozpoznať Váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Používaním našich webových stránok súhlasíte s nastavením súboru cookies. Môžete odmietnuť používanie cookies v nastavení Vášho prehliadača. Pre bližšie informácie ohľadom fungovania cookies sa, prosím, obráťte na výrobcu Vášho prehliadača. Ak sa rozhodnete blokovať určité technické a/alebo funkčné cookies, funkčnosť našich webových stránok môže byť obmedzená.

Naša webová stránka používa aj doplnkový plugin sociálnej siete LinkedIn. Prevádzkuje ju však spoločnosť LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Avšak pri návšteve našej webovej stránky sa spoločnosti LinkedIn neposielajú priamo žiadne údaje. Keď kliknete na tento plugin, aktivuje sa a vytvorí sa spojenie s príslušným serverom tejto sociálnej siete. Ak aktivujete tieto doplnky, potvrdzujete, že súhlasíte s používaním Vašich údajov zozbieraných prostredníctvom týchto doplnkov aj v USA, ak je to relevantné. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a obsah údajov, ktoré sa odosielajú príslušnému prevádzkovateľovi tejto sociálnej siete kliknutím na plugin alebo ktoré môžu byť predmetom prístupu zo strany orgánov USA v ďalších dôsledkoch. Ak sa chcete dozvedieť viac o type, rozsahu a účele údajov, ktoré zhromažďujú prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí, odporúčame Vám prečítať si ustanovenia o ochrane údajov príslušnej sociálnej siete.

Nevyhnutné

Nevyhnutné súbory cookies pomáhajú pri používaní webovej stránky tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránke a prístup do zabezpečených oblastí webovej stránky. Bez týchto súborov cookie nebude webová stránka správne fungovať.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s vašim výberom súborov cookies.
  • platnosť: relácia browseru
 • cookie_policy_decline
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží odmietnutie vášho výberu súborov cookies.
  • platnosť: relácia browseru
 • cookie_policy_settings
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží vaše nastavenia súborov cookies.
  • platnosť: relácia browseru
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s používaním služby Google Maps.
  • platnosť: relácia browseru
 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s používaním služby Youtube.
  • platnosť: relácia browseru
 • PHPSESSID
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Zachováva užívateľské preferencie pre všetky návštevy stránky.
  • platnosť: relácia browseru

Funkčné

Funkčné súbory cookie umožňujú webovej lokalite zapamätať si už poskytnuté informácie (napríklad prehrávanie videí) a poskytovať používateľovi lepšie, viac personalizované funkcie. Tieto súbory cookie zhromažďujú anonymizované informácie, nie sú schopné sledovať Vaše činnosti na iných webových stránkach.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s vašim výberom súborov cookies.
  • platnosť: 90 dní
 • cookie_policy_settings
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží vaše nastavenia súborov cookies.
  • platnosť: 90 dní
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s používaním služby Google Maps.
  • platnosť: 90 dní

Marketing/tretia strana

Marketingové súbory cookie sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a zaujímavé pre jednotlivých používateľov, a preto sú cennejšie pre vydavateľov a reklamné tretie strany.

 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovateľ: www.leitnerleitner.sk
  • funkcia: Uloží súhlas s používaním služby Youtube.
  • platnosť: 90 dní
 • _gcl_au
  • poskytovateľ: Google Tag Manager
  • funkcia: Používa ho služba Google AdSense na experimentovanie s účinnosťou reklamy na webových stránkach, ktoré využívajú jej služby.
  • platnosť: 3 mesiace

IV. Prenášame údaje do USA?

Príležitostne ponúkame niektoré služby, v rámci ktorých dochádza alebo môže dôjsť k prenosu údajov do USA. Prenos údajov do USA viedol v posledných rokoch vždy k právnym sporom. Existuje niekoľko právnych základov pre právne vyhovujúci prenos údajov do USA, pričom sa v princípe spoliehame na dva rôzne právne princípy:

 • Prenos údajov z dôvodu existencie rozhodnutia o adekvátnosti.

Európska komisia prijala dňa 10. júla 2023 nové rozhodnutie o primeranosti podľa článku 45 GDPR pre USA, konkrétne EÚ – USA Data Privacy Network.

Toto rozhodnutie o adekvátnosti sa však vzťahuje len na tie osoby, ktoré údaje importujú v USA a, ktorí sú zaregistrovaní v Data Privacy Framework List (https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search).

Každého z našich poskytovateľov služieb, ktorí budú prijímať osobné údaje v USA, kontrolujeme, či je zapísaný v Data Privacy Framework List. Ak je to tak, je to uvedené v našom vyhlásení o ochrane údajov pre príslušného poskytovateľa služieb.

Tlačová správa Komisie EÚ o sieti na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je k dispozícii na adrese:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_3721.

 • Vyjadrenie súhlasu

Ak však osoba, ktorá údaje importuje, nie je zapísaná v Data Privacy Framework List, je nevyhnutné – pokiaľ neexistuje iné odôvodnenie, napríklad plnenie zmluvných povinností – aby ste súhlasili s používaním Vašich údajov zhromaždených v USA prostredníctvom týchto služieb (článok 49 ods. 1 písm. a GDPR).

Dôvodom je, že zatiaľ nevieme posúdiť, ako sa jurisdikcia bude vyvíjať v dôsledku siete EÚ – USA Data Privacy Network.  Tento súhlas zaznamenávame – v závislosti od služby – prostredníctvom nášho banneru so súbormi cookie alebo samostatne prostredníctvom príslušného vyhlásenia o súhlase priamo pred použitím ponúkanej služby.

Váš súhlas sa vyžaduje, pretože podľa nedávnych úradných a súdnych rozhodnutí a judikatúry Súdneho dvora EÚ, USA nemajú osvedčenie o primeranej úrovni ochrany údajov pri spracovaní osobných údajov (C-311/18, Schrems II).

Tieto rozhodnutia orgánov a súdov kriticky poukazujú najmä na to, že prístup orgánov USA (FISA 0702) nie je komplexne obmedzený zákonom, nevyžaduje si povolenie nezávislého orgánu a v prípade takéhoto prístupu nemajú dotknuté osoby k dispozícii žiadne relevantné právne prostriedky nápravy.

Okrem zmlúv uzavretých s poskytovateľmi služieb v USA nemáme priamy vplyv na prístup amerických orgánov k osobným údajom, ktoré sa pri používaní týchto služieb prenášajú poskytovateľom služieb v USA. Napriek tomu, že predpokladáme, že naši poskytovatelia služieb prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie sľúbenej úrovne ochrany v súlade so zmluvnými dohodami uzatvorenými s nami, prístup amerických orgánov k údajom spracúvaným v USA je stále možný.

Preto Vás pred použitím takýchto služieb žiadame o súhlas so spracovaním údajov v USA. Pri každej službe alebo aplikácii osobitne upozorníme na možnosť prenosu údajov do USA.

V. Google 

 • Google Analytics

Táto webová lokalita používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Služba Google Analytics používa „cookies“, čo sú textové súbory umiestnené vo Vašom počítači, ktoré pomáhajú webovej stránke analyzovať, ako používatelia používajú túto stránku.

Informácie vygenerované súborom cookie o Vašom používaní tejto webovej lokality (vrátane Vašej IP adresy) sa prenesú a uložia na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na účely vyhodnotenia vášho používania webovej lokality, zostavenia správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webovej lokality a používania internetu prevádzkovateľom webovej lokality. Službu Google Analytics používame len s aktívnou anonymizáciou IP.

To znamená, že spoločnosť Google skracuje IP adresu používateľa v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a skráti sa tam.

IP adresa odoslaná Vašim prehliadačom v rámci služby Google Analytics nebude zlúčená s inými údajmi od spoločnosti Google. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušného nastavenia vo svojom prehliadači, avšak upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.
Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a súvisiacich s Vaším používaním tejto webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na tomto odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

Na analýzu a pravidelné zlepšovanie používania našej webovej stránky používame službu Google Analytics. Viac informácií o podmienkach používania a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/sk/
alebo https://policies.google.com/?hl=sk.

Spoločnosť Google spracúva Vaše údaje aj v USA. Pred udelením súhlasu s ukladaním súborov cookie prostredníctvom služby Google Analytics si prečítajte súvisiace informácie v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Google LLC je registrovaná v Data Privacy Framework List.

 • Google Maps

Na našej webstránke využívame aj služby Google Maps. To nám umožňuje zobrazovať interaktívne mapy priamo na našej webovej stránke a umožňuje Vám pohodlne využívať funkciu mapy na vyhľadanie našej polohy a uľahčenie Vašej cesty.

Pri návšteve našej webovej stránky získa spoločnosť Google informáciu, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky a osobné údaje uvedené v bode 2. Toto sa deje bez ohľadu na to, či ste prihlásení prostredníctvom účtu Google alebo nie.

Ak ste prihlásení do služby Google, Vaše údaje budú priradené priamo k Vášmu účtu. Ak si to neželáte, musíte sa pred použitím tejto služby odhlásiť zo služby Google. Spoločnosť Google používa Vaše údaje na účely reklamy, prieskumu trhu a dizajnu webových stránok. Máte právo namietať proti takémuto používaniu Vašich údajov, ktoré musíte adresovať priamo spoločnosti Google.

Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov nájdete vo vyhlásení spoločnosti Google o ochrane údajov, ktoré nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk. Spoločnosť Google tiež spracováva Vaše údaje v USA. Pred udelením súhlasu s ukladaním súborov cookie prostredníctvom služby Google Analytics si prečítajte príslušné informácie v našich zásadách ochrany osobných údajov.

 Spoločnosť Google LLC je registrovaná v Data Privacy Framework List.

VI. Facebook fan page

Máme Facebook fan page na https://www.facebook.com/leitnerleitner.sk/.

Cieľom tejto stránky je zdieľať informácie o aktivitách našej spoločnosti, vykonávať marketingové stratégie a zabezpečovať ďalší kanál na komunikáciu s nami.

V tejto súvislosti sme my a spoločnosť Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko, ktorá nám poskytuje túto službu, „spoločnými správcami“. V zásade si môžete vo svojich nastaveniach vybrať osobné údaje, ktoré s nami Facebook zdieľa. Ak si neželáte, aby s nami spoločnosť Facebook zdieľala tieto údaje, všetky získané informácie, ktoré sa týkajú Vášho používania našej Facebook stránky a Vašich osobných údajov, budú anonymizované.

Na tento účel sme so spoločnosťou Facebook uzavreli takzvanú Dohodu o Spoločnom Správcovi (článok 26 GDPR EÚ), ktorá stanovuje príslušné práva a povinnosti nás a spoločnosti Facebook.

Nájdete ich na adrese https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. V tejto súvislosti Vás tiež prosíme, aby ste si prečítali Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.

Na základe Dohody o Spoločnom Správcovi (článok 26 GDPR EÚ) uzavretej medzi spoločnosťou Facebook a nami sa spoločnosť Facebook zaväzuje, že bude pre dotknuté osoby prvým kontaktným miestom v súvislosti so spracovaním získaných informácií, ktoré sa týkajú Vášho používania našej Facebook stránky, a že bude plniť svoje súvisiace povinnosti a záväzky.

Svoje práva ako dotknutej osoby si preto môžete uplatniť voči nám, ako je uvedené v časti C. 3. týchto zásad ochrany osobných údajov, aj voči spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

VII. LinkedIn Insight značka

Značka LinkedIn Insight nám poskytuje informácie o návštevníkoch našej webovej stránky. Ak je návštevník webovej stránky zaregistrovaný v sieti LinkedIn, môžeme okrem iného analyzovať kľúčové profesijné údaje (napr. kariérnu úroveň, veľkosť spoločnosti, krajinu, lokalitu, odvetvie a pracovnú pozíciu) návštevníkov našej webovej stránky a tak lepšie prispôsobiť našu stránku príslušným cieľovým skupinám. Pomocou LinkedIn Insight Tags môžeme tiež merať, aké konkrétne činnosti vykonávajú návštevníci na našej webovej lokalite ( meranie konverzií).

Conversion measurement sa môže vykonávať aj na rôznych zariadeniach(napr. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag ponúka aj funkciu retargetingu, ktorú môžeme využiť na zobrazovanie cielenej reklamy návštevníkom našej webovej stránky mimo webovej stránky, pričom podľa spoločnosti LinkedIn nedochádza k identifikácii adresáta reklamy.

LinkedIn sám zaznamenáva aj takzvané logovacie súbory (URL, URL presmerovania, IP adresa, vlastnosti zariadenia a prehliadača a čas prístupu). IP adresy sú skrátené (ak sa používajú na prístup k členom LinkedIn z viacerých zariadení) alebo vo formáte hash (pseudonymizované). Priame identifikátory členov LinkedIn spoločnosť LinkedIn po siedmich dňoch vymaže. Zvyšné pseudonymizované údaje sa potom vymažú do 180 dní.

Údaje zhromaždené spoločnosťou LinkedIn nemôžeme my ako prevádzkovatelia webových stránok priradiť ku konkrétnym osobám. Spoločnosť LinkedIn uchováva zhromaždené osobné údaje návštevníkov webových stránok na svojich serveroch v USA a používa ich v rámci svojich vlastných reklamných opatrení. Podrobnosti nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti LinkedIn na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig

Proti analýze používateľského správania a cielenej reklame zo strany LinkedIn môžete namietať na tomto odkaze: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Okrem toho môžu členovia LinkedIn kontrolovať používanie svojich osobných údajov na reklamné účely v nastaveniach účtu. Aby sa zabránilo prepojeniu údajov zhromaždených na našej webovej stránke spoločnosťou LinkedIn s Vaším účtom LinkedIn, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť zo svojho účtu LinkedIn.

VIII. Naše online služby

 1. Newsletter

Prostredníctvom našich webových stránok máte možnosť prihlásiť sa na odber newslettru (alebo môžete využiť napr. papierovú formu formulára, ktorý obdržíte na našich akciách). Na to potrebujeme Vaši e-mailovú adresu a celé meno, prípadne názov Vašej spoločnosti. Voliteľne nám môžete poskytnúť aj svoju adresu. Okrem toho požadujem prehlásenie, že súhlasíte so zasielaním newslettru („súhlas“).

Na našich webovým stránka sa pre registráciu na odber newslettru robí dvojité overenie. Po registrácií obdržíte e-mail so žiadosťou o potvrdenie Vašej registrácie. Bez oznámenia týchto údajov nie je zasielanie nášho newslettru možné. Odber newslettru môžete zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie v dolnej časti každého newslettru.

Svoj súhlas s odberom newslettru môžete kedykoľvek odvolať. Zrušenie zašlite, prosím, na nasledujúcu e-mailovú adresu: marketingslovakia@leitnerleitner.com (viď tiež bod VIII.).

Vaše osobné údaje používame iba v kontexte Vášho súhlasu. Pri registrácií do newslettru môžete zvoliť tie oblasti, z ktorých od nás chcete dostávať informácie.

Poskytnuté osobné údaje budú zhromažďované a spracované skupinou LeitnerLeitner a nebudú odovzdané ďalším spoločnostiam.

Vaše osobné údaje sú evidované do odvolania súhlasu, poprípade najneskôr do skončenia platnosti kontaktných údajov.

 1. Online prihláška na pracovnú pozíciu

Máte možnosť prostredníctvom nášho webu poslať prihlášku na pracovnú pozíciu, ktorú sme inzerovali. Na to potrebujeme nasledujúce údaje: meno, dátum narodenia, adresu bydliska, štátnu príslušnosť, telefónne číslo, e-mailovú adresu a aplikačné dokumenty, ktoré prikladáte ku Vašej prihláške (napr. životopis, motivačný list, referencie, certifikáty). Údaje, ktoré poskytnete, budú využité výhradne na spracovanie procesu prihlášky na pracovnú pozíciu v rámci skupiny LeitnerLeitner.

Bez Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov Vám nemôžeme poskytnúť možnosť online prihlášky na pracovnú pozíciu. Váš súhlas môže byť kedykoľvek zrušený na adrese marketingslovakia@leitnerleitner.com (viď tiež bod VIII.)

VIII. Súhlas a právo na odvolanie

Ak je Váš súhlas so spracovaním osobných údajov nevyhnutný, spracujeme ho iba po výslovnom súhlase.

V zásade nespracovávame osobné údaje o maloletých osobách a nemáme na to oprávnenia. Odoslaním súhlasu potvrdzujete, že ste dosiahli vek 14 rokov, alebo že máte súhlas Vášho právneho zástupcu.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať na nasledujúcej e-mailovej adrese: marketingslovakia@leitnerleitner.com.  V prípade odvolania súhlasu nie je zákonnosť spracovania na základe súhlasu do doby jeho odvolania dotknutá.

IX. Semináre

Ak sa zúčastníte na nami organizovanom alebo (spolu)organizovanim podujatí, údaje, ktoré ste poskytli pri registrácii (zvyčajne meno, e-mailová adresa, spoločnosť), sa budú uchovávať až 2 roky na základe plnenia zmluvy alebo nášho oprávneného záujmu v súvislosti s organizáciou a následnou podporou.

Vaše údaje budú spracované iba v rámci skupiny LeitnerLeitner.

Pokiaľ Vaše údaje nezhromažďujeme priamo my, označujeme ako zdroj údajov organizátora príslušného podujatia.

X. Zabezpečenie osobných údajov

Zabezpečenie Vašich osobných údajov je našou najväčšou prioritou. Preto sa snažíme prijať všetky nevyhnutné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré zaistia bezpečnosť spracovania osobných údajov a spracovávame Vaše osobné údaje takým spôsobom, že sú chránené pred náhodnou alebo zámernou manipuláciou, stratou alebo zničením, alebo proti prístupu neoprávnených tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sa v súlade s technickým pokrokom neustále zlepšujú.

XI. Vaše práva

V zásade máte kedykoľvek právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenositeľnosť, odvolanie osobných údajov a právo klásť námietky. Ak sa domnievate, že je spracovanie Vašich osobných údajov v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, alebo ak boli Vaše práva na ochranu osobných údajov inak porušené, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán. V Rakúsku je to Rakúsky úrad na ochranu údajov (Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň, e-mail: dsb@dsb.gv.at). V Slovenskej republike je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Právnym podkladom pre priamy marketing (napr. pozvánka na udalosť zasielaná poštou) je náš legitímny záujem. Avšak v súlade s článkom 21 GDPR máte právo kedykoľvek vzniesť pripomienky proti spracovaniu osobných údajov za účelom takého priameho marektingu. Svoje námietky nám, prosím, posielajte na marketingslovakia@leitnerleitner.com. V prípade takejto námietky nebudú Vaše osobné údaje ďalej spracovávané za účelom priameho marketingu.

XII. Informácie a kontakt

Kontrola nad všetkými osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, zostáva Vám. Na požiadanie Vám radi písomne oznámime, či a aké osobné údaje sú u nás uložené. Môžete taktiež požiadať o vymazanie svojich osobných údajov uložených u nás v prípade, ak nie sú potrebné na plnenie povinností na základe nášho zmluvného vzťahu, alebo sme zo zákona povinní ich uchovávať, poprípade Vaše osobné údaje potrebujeme na ochranu proti prípadným nárokom na odškodnenie.

Ak by ste mali akékoľvek otázky alebo návrhy týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás, prosím, na adrese: datenschutz@leitnerleitner.com , alebo nám napíšte na adresu:

LeitnerLeitner Slovakia s. r. o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko

 

Naposledy aktualizované 2. novembra 2023