We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Udržateľnosť > Udržateľnosť v podnikaní

Služby a poradenstvo v oblasti udržateľnosti

Opatrenia a snahy v oblasti udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti podnikov sa čoraz viac stávajú meradlom budúceho hodnotenia a rozvoja podnikov, a to bez ohľadu na Európsku zelenú dohodu. Okrem požiadavky na zákonnú implementáciu opatrení na ochranu klímy a životného prostredia poskytujú správy o udržateľnosti zainteresovaným stranám dôležitý prehľad pre hodnotenie danej spoločnosti, najmä z pohľadu ich konkurencieschopnosti.

V LeitnerLeitner Vám poradíme, ako realizovať „zelenú transformáciu“ vo Vašej spoločnosti. Našim cieľom bude zabezpečiť maximálnu pridanú hodnotu pre rozvoj Vašej spoločnosti.

Naše služby

 • Stratégia a poradenstvo v oblasti udržateľnosti (horizontálny/vertikálny rozsah, stratégia a koncepcia transformácie)
 • Analýza jednotlivých oblastí podnikania
 • Stratégia nefinančného vykazovania (interné a externé)
 • Zavedenie integrovaného systému vykazovania
 • Posúdenie udržateľnosti na určenie súčasného stavu
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
Let´s get in touch!
Kontakt