We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Financial Advisory Services > Reštrukturalizácie

Úspešná reštrukturalizácia, ako na to?

Keď sa spoločnosť dostane do krízy, môže byť potrebná reštrukturalizácia, aby sa vrátila na cestu k úspechu. V takýchto situáciách sa podpora skúsenými odborníkmi stáva kľúčovým faktorom úspechu.

Dokážeme Vám poradiť aj v ekonomicky ťažkých časoch. Vďaka koncepciám šitým na mieru, ktoré sa dajú efektívne realizovať aj v krátkom časovom horizonte, vytvárame podmienky pre dlhodobo úspešné riešenia pre všetky strany.

Naše služby  

 • Podpora pri príprave prognóz pokračovania činnosti a rozpočtového účtovníctva
 • Identifikácia a analýza príčin krízy a audit going concern
 • Príprava výkazov o nepretržitej činnosti (going concern)
 • Preverenie plánov reštrukturalizácie na účely rozhodovania o schválení/financovaní
 • Analýza likvidity a príjmov
 • Špeciálne audity a odborné stanoviská k rôznym otázkam (vrátenie kapitálových vkladov, nahradenie vlastného imania, platobná neschopnosť alebo nadmerné zadlženie)
 • Monitorovanie a kontrola vykonávania stanovených reštrukturalizačných opatrení
 • Príprava dokumentov / podkladov pre rozhodovanie o námietkach
 • Podpora správcov konkurznej podstaty príp. likvidátorov (vedenie účtovníctva, mzdy, účtovníctvo, kontrola).
 • Výpočet nárokov zamestnancov pri ukončení pracovného pomeru
 • Finančné plánovanie a reštrukturalizácia dlhov
 • Podpora pri realizácii reštrukturalizačného konania alebo plánu reštrukturalizácie
 • Poradenstvo pri vývoji nástrojov reportingu a štruktúrovaného systému informovania manažmentu
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt