We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Mzdové služby | Global Mobility > Daň zo závislej činnosti | Sociálne zabezpečenie

Poradenstvo v otázkach týkajúcich sa dane z príjmu a sociálneho zabezpečenia

Pri prijímaní, zamestnávaní a prepúšťaní zamestnancov vzniká množstvo právnych a daňových otázok, ktoré sú kľúčové pre spoločnosti aj zamestnancov.

Naši odborníci spolu s Vami nájdu správne odpovede na všetky Vaše otázky týkajúce sa dani zo závislej činnosti, sociálneho zabezpečenia a pracovného práva. Priebežné legislatívne zmeny náš tím nepretržite sleduje, čo nám umožňuje navrhnúť implementáciu v krátkodobom horizonte. Pre optimálne rozhodnutia z dlhodobej perspektívy Vám naši špecialisti navrhnú spoľahlivé a udržateľné riešenia.

Naše služby

 • Poradenstvo pri príprave pracovných zmlúv
 • Kontrola miezd
 • Poradenstvo pre prípady osobitného vyrovnania
 • Zastupovanie v daňových kontrolách alebo kontrolách Inšpektorátu práce
 • Rozlišovanie pracovných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb (živnostníci)
 • Poradenstvo pre optimálne navrhovanie odmeňovania výkonných riaditeľov
 • Vývoj modelov odmeňovania a účasti zamestnancov
 • Poradenstvo v oblasti ustanovení o pracovnom čase, mzdových ustanovení a ustanovení o sociálnom dumpingu
 • Poradenstvo pri ukončovaní pracovného pomeru
 • Poradenstvo pri vysielaní zamestnancov
 • Digitalizácia mzdového účtovníctva
 • Outsourcing a záložné služby pre mzdové účtovníctvo
 • Podpora pri skrátení pracovného času v dôsledku COVID-19
 • Audit procesov a plánovanie procesov

Downloads

Expat Folder 2022

Download

Doing Business in Slovakia

Download

Benefit Flyer

Download
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt

Downloads

Benefit Flyer

Download