We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > DPH | Clo | Spotrebné dane > Daň z pridanej hodnoty

Sme zanietení pre DPH

DPH ako najdôležitejšia daň v každodennom podnikaní je dnes veľmi zložitou daňovou záležitosťou. Ak sa pri štruktúrovaní alebo spracovaní vyskytnú chyby, škody sú zvyčajne vysoké. Preto je pre túto oblasť nevyhnutné kompetentné a prakticky orientované špeciálne poradenstvo.

Poradcovia spoločnosti LeitnerLeitner zodpovedia Vaše otázky o DPH, a to bez ohľadu na to, aká veľká je spoločnosť, v ktorej oblasti podniká, či podniká na Slovensku alebo v zahraničí, či potrebuje komplexné daňové posúdenie alebo len jednoduchú radu z oblasti tax compliance. Poskytneme Vám najlepšie, pre prax vhodné riešenia a jasné odporúčania pre každodenné podnikanie.

Spolu s kolegami z iných kancelárií zabezpečíme spoľahlivú odpoveď aj pri riešení cezhraničných problémov. Jedna kontaktná osoba sa postará o koordináciu Vašich cezhraničných projektov v oblasti DPH rýchlo a efektívne.

Naši odborníci majú kontakty s vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi a inými medzinárodnými skupinami pre DPH, ako aj so skúsenými odborníkmi na DPH po celom svete. Ako člen expertnej skupiny Európskej komisie pre DPH sa náš rakúsky partner, Hannes Gurtner, významne podieľa aj na tvorbe európskej legislatívy v oblasti DPH.

Naše služby

 • Poradenstvo k lokálnym a cezhraničným transakciám
 • Odborné posudky a stanoviská k lokálnym a cezhraničným otázkam DPH
 • Poradenstvo a podpora pri riešení špeciálnych problémov, napr. reťazové a trojstranné obchody, konsignačné sklady, zakladanie DPPO a DPH prevádzkarní v zahraničí, atď.
 • Podpora a pomoc pri daňových kontrolách a osobitných kontrolách na DPH
 • Zastúpenie pred daňovými úradmi, príprava a podpora v odvolacích konaniach až na Európskom súdnom dvore
 • Tax Compliance (žiadosť o registráciu, zostavovanie, overovanie a podávanie daňových priznaní, kontrolných výkazov, súhrnných výkazov a Intrastat hlásení)
 • Digitálna kontrola DPH Vášho systému pomocou moderných IT nástrojov (LL VAT Screener)
 • Špeciálne DPH previerky a overovanie interných kontrolných systémov
 • In-house školenie pre firmy a zamestnancov prispôsobené Vašim individuálnym potrebám
 • Príprava interných smerníc o DPH
 • Podpora s DPH compliance v súvislosti s aktivitami alebo projektmi v zahraničí
 • Podpora a podávanie žiadostí o vrátenie dane

Downloads

Doing Business in Slovakia

Download

VAT Folder 2023

Download

VAT Folder 2022

Download
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt