We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naši klienti > Malé a stredné podniky

Kompetentný partner pre malé a stredné podniky

Poskytovanie poradenských služieb malým a stredným podnikom má v našej spoločnosti LeitnerLeitner dlhú tradíciu. Ako spoločnosť riadená samotnými vlastníkmi, dobre poznáme výzvy, ktorým čelí Vaša spoločnosť. K zložitosti daňových zákonov pristupujeme s našimi odbornými znalosťami a nadhľadom nad danou problematikou.

Bez ohľadu na tému (Vaše aktuálne daňové zaťaženie, účtovníctvo Vašej spoločnosti alebo otázky týkajúce sa sociálneho zabezpečenia či plánovania nástupníctva) Vám náš tím venuje potrebný čas na vypracovanie pragmatických, inovatívnych a na mieru šitých riešení. Poskytujeme jasné a udržateľné odporúčania, sme k dispozícii ako sparing partner pri obchodných rozhodnutiach, pričom jednotlivé témy analyzujeme v širších súvislostiach. V LeitnerLeitner robíme všetko preto, aby sme Vás odbremenili. Vy sa ďalej môžete venovať svojim podnikateľským aktivitám.

Naše služby

 • Komplexné služby na jednom mieste (mzdy, účtovníctvo, dane a audit)
 • Účtovné služby
 • Mzdové služby
 • Príprava ročných účtovných závierok
 • Príprava daňových priznaní, daňové poradenstvo vrátane daňového plánovania
 • Optimalizácia procesov v účtovníctve a mzdovom účtovníctve
 • Digitalizácia a automatizácia v účtovníctve a mzdovom účtovníctve
 • Poradenstvo v oblasti riadenia podniku, príprava rozpočtov a finančných plánov
 • Plánovanie nástupníctva v spoločnosti
 • Optimalizácia štruktúry podniku a výber optimálnej právnej formy
 • Reštrukturalizácia a medzinárodné daňové právo
 • Nastavenie transferového oceňovania
 • Zastupovanie pred daňovou správou
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
 • Martin Michalides
  Tax Manager
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt