We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Viac istoty pri outsourcingu účtovníctva

Účtovné procesy, najmä príprava účtovných závierok alebo konsolidovaných účtovných závierok, môžu zaťažiť interné zdroje. Naši odborníci sú pripravení pomôcť, ak Vaša spoločnosť nemá personálne kapacity alebo ak jej na to chýba potrebné know-how prípadne technická infraštruktúra.

Okrem prípravy ročnej konsolidovanej účtovnej závierky pomáhame našim klientom aj pri príprave priebežnej účtovnej závierky alebo pri riešení špeciálnych otázok súvisiacich s konsolidáciou. Vašu konsolidovanú účtovnú závierku zostavujeme v súlade so slovenskými účtovnými predpismi alebo IFRS na základe existujúcich individuálnych účtovných závierok alebo balíkov reportingu. V závislosti od rozsahu a zložitosti konsolidovanej účtovnej závierky môžu konsolidačné činnosti zahŕňať nástroje programu Excel a používanie konsolidačného softvéru – vďaka čomu môžete všetku svoju pozornosť sústrediť na kľúčové kompetencie vo Vašej spoločnosti.

Naše služby

 • Podpora alebo kompletný outsourcing konsolidovanej účtovnej závierky podľa slovenských predpisov alebo IFRS
 • Vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky a skupinových reportov v priebehu roka
 • Príprava na mieru šitých konsolidačných manuálov (účtovných manuálov) a balíkov reportov
 • Poradenstvo v prípade osobitných otázok súvisiacich s konsolidáciou
 • Vývoj individuálnych konsolidačných nástrojov na základe programu Excel alebo pomocou konsolidačného softvéru
 • Poradenstvo pri počiatočnej implementácii procesu konsolidácie
 • Podpora pri zavádzaní nových účtovných štandardov
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
Let´s get in touch!
Kontakt