We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Účtovné služby > Controlling | Reporting | Plánovanie | Rozpočtovanie

Nový pohľad na controlling, výkazníctvo, plánovanie a rozpočtovanie

Úspech podniku a efektívna podnikateľská činnosť vyžadujú starostlivé plánovanie a kontrolné procesy. Sú to nepostrádateľné nástroje, často zložité a závislé od spracovania veľkého množstva údajov.

Do tejto zložitej problematiky vnášame nový pohľad a navrhujeme jednoduché a efektívne procesy pre Vašu spoločnosť. Skúsený tím odborníkov, od špecialistov na účtovníctvo až po IT špecialistov, poskytuje individuálne a perspektívne poradenstvo v otázkach riadenia Vašej firmy. Odporúčania našich odborníkov sú navrhnuté tak, aby podporovali rozvoj Vašej spoločnosti.

Naše služby

 • Vytvorenie alebo prevzatie nákladového účtovníctva
 • Optimalizácia procesov plánovania a rozpočtovania
 • Analýzy cieľov a dosiahnutých výsledkov
 • Výpočet peňažných tokov, plánovanie a prognózy
 • Definovanie a skúmanie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)
 • Priebežná integrácia aktuálnych údajov z účtovného systému
 • Vypracovanie podnikového plánu alebo obchodného plánu
 • Optimalizácia interných a externých systémov vykazovania a kľúčových ukazovateľov efektívnosti
 • Zavedenie priebežných rozpočtov a finančného plánovania za účelom kontinuálneho sledovania likvidity
 • Vytvorenie systému včasného varovania a riadenia rizík
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
Let´s get in touch!
Kontakt