We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

LeitnerLeitner Slovakia s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 15902/

IČO: 34 152 512
DIČ: 2020965991
IČ DPH: SK2020965991

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

LeitnerLeitner Tax s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 120649/B

IČO: 35 708 115
DIČ: 2020264939
IČ DPH: SK2020264939

Číslo osvedčenia: 26/97

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

LeitnerLeitner Consulting s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 34314/B

IČO: 35 914 483
DIČ: 2021933122
IČ DPH: SK202193312

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

LeitnerLeitner Audit SK s.r.o.
Staromestská 3
811 03 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., Oddiel: Sro, Vložka č.: 133477/B

IČO: 52 110 109
DIČ: 2120895722
IČ DPH: SK2120895722

Číslo audítorskej licencie: 412

t +421 2 591 018 00
f +421 2 591 018 50
bratislava.office@leitnerleitner.com

 

Túto webovú stránku spravuje:

moodley design group GmbH
Nikolaiplatz 5, 8020 Graz
FN 275953 p
hello@​moodley.at

Stránka www.leitnerleitner.sk slúži na prezentáciu skupiny spoločností LeitnerLeitner a na poskytovanie informácií všeobecného charakteru v oblasti daňového poradenstva a auditu.

Disclaimer

Obmedzenie zodpovednosti za vlastný obsah

Obsah našich webových stránok sme zostavili s maximálnou starostlivosťou vytvorený podľa našich najlepších znalostí. Zodpovedáme výhradne iba za nami vytvorený obsah. Obsah preto nutne nemusí odrážať náš názor a nemôžeme zaručiť, že všetok obsah je aktuálny úplný a presný. Akonáhle sa dozvieme o akomkoľvek nezákonnom obsahu, okamžite daný obsah odstránime. Účelom obsahu týchto webových stránok je iba poskytnúť informácie o nás, a preto nenahradzuje daňové poradenstvo.

Obmedzenie zodpovednosti za externé odkazy

Naše webové stránky odkazujú na externé webové stránky prevádzkované tretými stranami. Pretože nemáme kontrolu nad ich obsahom, nemôžeme prevziať za nich žiadnu zodpovednosť. Ak sa dozvieme o akomkoľvek porušení právnych predpisov, príslušný odkaz okamžite odstránime. Uvedenie odkazov na iné webové stránky neznamená, že tieto webové stránky podporujeme alebo s nimi súhlasíme, ani že s ich prevádzkovateľmi máme obchodný alebo iný vzťah.

Copyright disclaimer

Všetky texty, grafiku, fotografie, logá / značky, design atď. sú chránené autorským právom, ochrannou známkou a inými právami duševného vlastníctva. Tieto materiály možno používať iba v rámci zákonných ustanovení (napr. súkromné použite) alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom držiteľa práv. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, spracovanie, šírenie a akákoľvek forma využitia je zakázaná.

Let´s get in touch!
Kontakt