We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Vysielanie zamestnancov a podpora expatov zrozumiteľne

Pracujú Vaši zamestnanci v menej Vašej spoločnosti v zahraničí? Nájdeme správne riešenie v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia, tak pre Vašu spoločnosť ako aj pre Vašich zamestnancov. Zohľadníme všetky aspekty vysielania zamestnancov a ich vplyv na Vašu spoločnosť, pri zachovaní právnej istoty a minimalizácií nákladov. K nastaveniu procesov pristúpime obozretne, individuálne a po vyhodnotení všetkých oblastí.

Náš medzinárodný tím odborníkov disponuje bohatými skúsenosťami s komplexným posudzovaním, štruktúrovaním a poradenstvom v cezhraničnom kontexte. S využitím našej globálnej siete dokážeme rýchlo a efektívne preskúmať právne a daňové základy v zahraničí, zároveň ich spoločne pretaviť do odporúčaní a usmernení. Týmto spôsobom vnášame do komplikovaných situácií jasnosť a poskytujeme právnu istotu pre rozhodnutia, ktoré je potrebné prijať.

Naše služby 

 • Poradenstvo v oblasti medzinárodného pohybu pracovných síl
 • Prezentácia vplyvu na daň zo závislej činnosti a sociálne zabezpečenie
 • Predbežné výpočty týkajúce sa domáceho a medzinárodného daňového zaťaženia
 • Konzultácie pre Vašich zamestnancov na Slovensku a v zahraničí
 • Príprava smerníc a dohôd o vyslaní
 • Pomoc s nahlasovacími povinnosťami spojenými s medzinárodným pohybom zamestnancov
 • Účtovanie miezd zamestnancov pracujúcich v zahraničí (napr. shadow payroll)
 • Daňové poradenstvo a príprava daňových priznaní pre expatriotov
 • Vyhodnotenie rizík v oblasti dane z príjmov pre stále prevádzkarne

Downloads

Expat Folder 2022

Download

Benefit Flyer

Download

Global Mobility Folder 2023

Download
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Veronika Krejčí
  Payroll Manager
Let´s get in touch!
Kontakt