We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Audit > Štatutárne audity

Viac expertného know-how pre štatutárne a dobrovoľné audity

Bez ohľadu na to, či sú spoločnosti povinné nechať si overiť účtovnú závierku audítorom alebo sa pre audit rozhodli dobrovoľne, poskytuje audítorská správa dôležité informácie o tom, ako spoločnosť postupuje a dodržiava predpisy.

Odborníci spoločnosti LeitnerLeitner vnášajú do každej zákazky svoje rozsiahle skúsenosti s auditom. Podrobný pohľad na konkrétnu záležitosť, ale aj komplexný pohľad na čísla sú základom našich správnych, spoľahlivých a nezávislých výrokov.

Naši audítori vykonávajú audit individuálnej aj konsolidovanej ročnej účtovnej závierky v súlade s ustanoveniami lokálnych predpisov a IFRS. Počas auditu účtovných závierok vykonáme aj audit čiastkových oblastí. Pre každý audit zostavujeme osobitný tím vybraných odborníkov. Vedením tohto tímu je poverený zodpovedný audítor, ktorý koordinuje s vedením spoločnosti priebeh zákazky. Vybraný audítor je podporený tímom skúsených spolupracovníkov, ktorí zodpovedajú všetky Vaše otázky počas auditu.

Naša odborná prax je založená na znalosti najnovších predpisov a judikatúry. Ak je to potrebné, spolupracujeme aj s odborníkmi z oblastí daní (napr. DPH, medzinárodné daňové právo, podnikové kombinácie atď.), práva, ako aj IT. Tento prístup nám umožňuje zabezpečiť, že audit bude cielený, efektívny a prispôsobený individuálnym potrebám a rizikám Vašej spoločnosti

  • We for you
  • Peter Szabó
    Audítor | Director
  • Veronika Velebová
    Audítor | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt