We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naši klienti > Private clients

Spoľahlivý a kompetentný partner pre Private clients

Súkromné osoby, nadácie alebo rodinné firmy často čelia osobitným daňovým výzvam, keďže ich členovia rodiny sú často roztrúsení po celom svete. Okrem prípravy daňových priznaní a plnenia si bežných daňových povinností v rôznych krajinách, je potrebné mať nastavenú optimálnu štruktúry kapitálu, vlastníctva majetku, a v neposlednom rade dobrý plán nástupníctva. Cieľom nie je len zabezpečiť plnenie si všetkých daňových a právnych povinností, ale aj skĺbenie vlastných osobných požiadaviek a očakávaní jednotlivých strán.

Náš tím sa postará o Vaše individuálne a rodinné záujmy s ohľadom na Vaše súčasné a budúce potreby. Pracujeme v interdisciplinárnych teamoch, daňový poradca, právnik, účtovník ako aj audítor spoločne. Tak nájdeme vhodné daňové riešenie, a pritom zohľadníme osobné preferencie. Môžete sa spoľahnúť na naše rozsiahle skúsenosti, profesionálny inštinkt a starostlivo vybranú medzinárodnú sieť.

Štandardná daňová agenda

 • Príprava daňových priznaní
 • Komunikácia s daňovým úradom
 • Výpočet a daňová optimalizácia príjmov z kapitálového majetku
 • Vrátenie zahraničných zrážkových daní
 • Zastupovanie voči daňovým úradom
 • Príprava a zastupovanie vo veci podania záväzných stanovísk a nezáväzných dopytov
 • Poradenstvo pre umelcov, športovcov a expatriotov
 • Služby pre rodinné firmy

Štruktúrovanie majetku

 • Optimálna daňová štruktúra Vášho majetku
 • Podpora pri Vašich investičných aktivitách
 • Optimálna daňová štruktúra pre Vaše charitatívne činnosti
 • Reštrukturalizácia majetku umiestneného v zahraničí
 • Daňové posúdenie napr. akciových opcií a iných modelov účasti zamestnancov

Cezhraničná mobilita

 • Zabezpečenie Vašej cezhraničnej mobility
 • Určenie najlepšieho miesta pobytu na daňové účely
 • Nehnuteľnosti na rekreáciu
 • Poradenstvo a podpora pri medzinárodnej relokácii
 • Posúdenie otázok týkajúcich sa daňovej rezidencii

Plánovanie nástupníctva

 • Zmluvy medzi členmi rodiny
 • Plánovanie nástupníctva v národnom a medzinárodnom kontexte
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt