We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Tax compliance management

Na mieru šitý tax compliance management system

Fungujúci tax compliance management system je základným predpokladom na identifikáciu daňovo relevantných rizík. Slúži ako podporný nástroj pre spoločnosti pri dodržiavaní zákonných povinností, predpísaných lehôt a pri správnom určovaní základu dane. Predstavuje tak preventívne opatrenie, vďaka ktorému vie Vaša spoločnosť predchádzať hmotnoprávnym a trestnoprávnym dôsledkom v prípade pochybenia, či už z pohľadu spoločnosti, zamestnancov alebo zodpovedných konateľov. Môže tak zabrániť prípadným nezrovnalostiam a následnému vyrubeniu dane a pokút. Vďaka TCMS môžete získať nielen lepšie hodnotenie v rámci Indexu daňovej spoľahlivosti, stať sa vysoko spoľahlivým subjektom, ale najmä z toho plynúce výhody v daňovom konaní.

Odborníci LeitnerLeitner sú tu pre Vás, či už pri tvorbe, implementácií alebo vyhodnocovaní takéhoto systému, ktorý je na mieru prispôsobený Vašim potrebám. Spoločne zabezpečíme, aby Váš tax compliance management system nielen optimalizoval Vaše aktuálne procesy ale tiež pomáhal predchádzať daňovým a trestnoprávnym rizikám. Nejde len o priznanie správnej výšky daní, ale aj o využitie možností efektívnej automatizácie a využitia synergií v rámci spoločnosti.

Naše služby

 • Vyhodnotenie súčasného stavu (status quo)
 • Spoločné vymedzenie tax compliance cieľov a stratégie pre oblasť daní
 • Jasné definovanie zodpovedností v daňovej oblasti
 • Príprava daňovej smernice
 • Identifikácia, analýza a vyhodnocovanie hlavných rizík v oblasti daní
 • Návrh opatrení na minimalizáciu a elimináciu rizík
 • Príprava risk control matrix
 • Návrh a implementácia opatrení na zníženie rizík (popisy procesov, checklisty, koncepcie školení)
 • Príprava a kontrola opatrení na komunikáciu v spoločnosti ohľadom TCMS
 • Príprava a kontrola opatrení na monitorovanie a zlepšovanie tax compliance management system
 • Podpora pri dopĺňaní opatrení v existujúcej dokumentácii
 • Vyhodnotenie existujúcich systémov a využitie možností pre tax compliance management system
 • Podpora pri implementácii a zavedení IT tools do tax compiance management system
 • Vyhodnotenie tax compiance management system (test primeranosti alebo efektívnosti)
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
 • Martin Michalides
  Tax Manager
Let´s get in touch!
Kontakt