We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Daňové poradenstvo > Reorganizácie

Odborníci na reorganizácie a reštrukturalizácie

Kapitálová, osobná prípadne akciová spoločnosť alebo dokonca Societas Europaea? Výber správnej právnej formy a štruktúry spoločnosti je kľúčovým prvkom úspechu podniku. Podporíme Vás pri zmenách daňového a právneho nastavenia a pri procesoch daňovej optimalizácie. Dynamika a zložitosť dnešných transakčných procesov si vyžaduje fundované rozhodnutia, ktoré sa spravidla musia prijímať na základe viacerých informácií. Aby sme boli v tomto prostredí dlhodobo úspešní a prijali optimálnu stratégiu určitej transakcie, je dôležité relevantné informácie filtrovať, systematicky analyzovať a vzájomne ich medzi sebou prepojiť.

Naši odborní konzultanti majú dlhoročné skúsenosti s poradenstvom v oblasti národných a cezhraničných reorganizácií spoločností v oblasti rodinného podnikania, real estate ako aj súkromných klientov. Pre úspešnú realizáciu Vašej transakcie bude Váš kontaktný partner podporovaný tímom vysokokvalifikovaných odborníkov z rôznych špecializovaných oblastí. Pre Vaše strategické a ekonomické nápady vnímame sami seba ako Vášho „sparring partnera“ a pri plánovaní a realizácii týchto myšlienok Vás podporujeme v spolupráci s našou medzinárodnou sieťou.

Naše služby

 • Analýza Vašej existujúcej alebo plánovanej štruktúry
 • Výber vhodnej formy reorganizácie s ohľadom na podnikateľský cieľ
 • Optimalizácia nastavených existujúcich štruktúr
 • Second Opinions k nastaveniu existujúcich štruktúr
 • Príprava a zastupovanie vo veci podania záväzných stanovísk
 • Podpora pri realizácií reorganizácií (napr. fúzie, akvizície, vklady, zmena sídla, rozdelenie)
 • Príprava daňovej dokumentácie a preverenie právnych dokumentov (napr. účtovnej závierky, potvrdení audítora, rozhodnutí o nepeňažných vkladoch, zmlúv)
 • Oznamovacie povinnosti súvisiace s reorganizáciou (napr. oznámenia daňovému úradu)
 • Účtovanie reorganizácií a podpora pri implementácií do Vášho účtovného systému
 • Zastupovanie v rámci daňových kontrol v prípade už vykonaných reštrukturalizácií
 • Due diligence a preverenie subjektov z pohľadu daní a účtovníctva
 • Ďalšie súvisiace poradenstvo pri reorganizáciách
 • Oceňovacie služby
 • Transakčné poradenstvo
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Vojteková
  Daňový poradca | Director
 • Miroslava Čevanová
  Daňový poradca | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt