We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Účtovné služby > Finančné účtovníctvo | Účtovné závierky

Účtovníctvo a účtovné výkazy prehľadne

Úspech podniku závisí okrem iného od správnych účtovných postupov. Procesy, medzi ktoré patrí aj príprava ročnej účtovnej závierky, musia byť správne, efektívne a včasné. Pomocou moderných pracovných nástrojov, digitálnej infraštruktúry a špičkových odborných znalostí Vám pomôžeme zvládnuť stále narastajúce výzvy súvisiace s účtovníctvom.

Práca mimo pracoviska sa stala novou realitou a zdĺhavé hľadanie dokumentov je už minulosťou. Digitálne pracovné metódy a pracovné nástroje, ako napríklad rôzne webové rozhrania, sú dnes nevyhnutnosťou. Naši odborníci sa o tieto úlohy postarajú za Vás rýchlo a efektívne. Náš interdisciplinárny tím sa spolieha na svoje bohaté skúsenosti a obchodné know-how, tiež aplikuje najnovšie technické inovácie. Len tak vieme efektívne a včas implementovať aktuálne požiadavky – a to s ohľadom na ročnú účtovnú závierku.

Naše služby

 • Komplexné vedenie finančného účtovníctva
 • Podpora finančného účtovníctva vo Vašich systémoch (napr. SAP)
 • Podpora Vašich účtovníkov u Vás alebo na diaľku s cieľom zmierniť Vaše pracovné zaťaženie alebo preklenúť výpadky pracovnej sily
 • Mesačné analýzy šité na mieru Vašim potrebám vrátane obchodných analýz a krátkodobých výkazov Výkazu ziskov a strát
 • Bezpečné riešenia pre elektronickú výmenu údajov, prenos dokumentov, archiváciu dokumentov a zálohovanie údajov (archivácia)
 • Riešenia webového rozhrania pre efektívne prenosy údajov z predchádzajúcich systémov
 • Platobné transakcie a úhrady
 • Základná Tax Compliance v podobe prípravy priznaní, hlásení, oznámení atď.
 • Príprava ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok podľa slovenských predpisov alebo podľa IFRS
 • Účtovníctvo na hotovostnom princípe
 • Analýza ročných finančných výkazov
 • Účtovné poradenstvo podľa národných a medzinárodných štandardov
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
Let´s get in touch!
Kontakt