We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner

Spoľahlivý základ prostredníctvom business modelingu

Udržateľné podnikateľské plány, prognózy a dlhodobý vývoj spoľahlivo identifikujú oblasti potenciálu a rizík, predstavujú tak dôležitý základ pre rozhodnutia spoločností, ale aj poskytovateľov úverov, investorov a ďalších zainteresovaných strán. Odborníci z nášho tímu Business modelling Vám pomôžu prezentovať Váš podnikateľský koncept konzistentným a spoľahlivým spôsobom. Tvoríme optimálne riešenia pre podnikové plánovanie a riadenie – prispôsobené Vašej individuálnej situácii.

Naše analýzy Vám poskytnú komplexný prehľad a potrebnú transparentnosť, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia pre Vaše investičné projekty, reštrukturalizáciu, transakcie alebo iné strategické ciele. Na dosiahnutie tohto cieľa spolupracujú naši interní špecialisti s odborníkmi z účtovníctva, auditu, daní, real estate teamu a ďalších oddelení. Vďaka nášmu know-how pre Vás pripravíme obchodné plány, integrované rozpočty, namodelujeme finančný vývoj a prognózy, postaráme sa o prípravu správ alebo prezentácií, aby všetky zúčastnené strany mali spoľahlivý základ pre ich rozhodovanie.

Naše služby 

 • Plánovanie a príprava rozpočtov vrátane prognóz (integrované rozpočty, porovnanie cieľov a skutočnosti, obchodné plány)
 • Finančné modely: príprava, audit, preverenie
 • Business reporting
 • Prezentácie orientované na cieľovú skupinu
 • We for you
 • Anna Fábryová
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
Let´s get in touch!
Kontakt