We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Účtovné služby > Procesné a organizačné poradenstvo

Individuálne poradenstvo v procesných a organizačných otázkach

Efektívne organizačné procesy sú predpokladom konkurencieschopnosti Vašej spoločnosti. Požiadavky na účtovníctvo a mzdové účtovníctvo sú čoraz zložitejšie a časové intervaly pre technologický vývoj kratšie. Preto sú nevyhnutné priebežné úpravy nielen Vašich interných procesov ale aj technického spracovania.

Naši konzultanti budú s Vami analyzovať stav Vašich organizačných štruktúr a procesov, ako aj vypracujú vhodné koncepcie pre jednotlivé činnosti s cieľom zabezpečiť udržateľný úspech spoločnosti do budúcnosti. Pripravíme Vašu spoločnosť na outsourcing alebo insourcing.

Naše služby 

 • Organizácia každodenného účtovníctva a mzdovej agendy
 • Komunikácia a spolupráca s inými oddeleniami alebo pracoviskami
 • Podpora pri identifikácií a stanovení priorít možnosti digitalizácie a vypracovanie digitalizačnej stratégie
 • Podpora pri cielených projektoch digitalizácie v rôznych oblastiach spoločnosti (napr. pracovné postupy, digitálne faktúry, elektronická archivácia, automatizácia procesov a kontroly, platobné procesy)
 • Analýza pridanej hodnoty a prínosov pre konkrétne digitalizačné projekty
 • Vyhodnotenie existujúcich IT zdrojov a nástrojov na optimálnu podporu procesov
 • Rozhrania IT s nadväzujúcimi a následnými systémami (systémy ERP, objednávkové systémy, evidencia došlých faktúr, fakturácia, nástroje na riadenie ľudských zdrojov)
 • (Elektronické) Workflow pre došlé faktúry
 • Rozhrania pre interné a externé výkazníctvo (napr. nákladové účtovníctvo, controlling, bankové výkazy)
 • Zavedenie štandardov osvedčených postupov účtovníctva
 • Služby v súvislosti so systémom ERP
 • Profesionálne riadenie projektov
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martina Kristeľ
  Accounting Manager
Let´s get in touch!
Kontakt