We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Udržateľnosť > Green Taxation

Green Taxation

V rámci „Green Deal“ predstavila Európska komisia v júli 2021 ambiciózne opatrenia na dosiahnutie klimatických cieľov: Energetické produkty sa majú zdaňovať podľa ich vplyvu na životné prostredie a zdravie už od roku 2023. Dodatočné daňové zaťaženie očakávame v rámci plánovaného systému úpravy hraníc CO2 pri dovoze určitých energeticky náročných výrobkov, ako je železo, oceľ a hliník z tretej krajiny.

Slovenská republika aktuálne nemá zavedenú lokálnu daň napr. z CO2. Legislatívu neustále sledujeme a v zmeny v tejto oblasti v najbližších rokoch očakávame.

  • We for you
  • Anna Fábryová
    Daňový poradca | Partner | Shareholder
Let´s get in touch!
Kontakt