We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Audit > Špeciálne audity

Viac špecilizácie v rámci auditov, iných previerok a zákaziek na overenie

Okrem povinnosti overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky audítorom, zákon stanovuje pre určité situácie aj ďalšie audity napr. správu audítora pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností. Audítorské a dobrovoľné previerky poskytujú aj dôležité informácie o podnikateľskej činnosti, finančnom raste spoločnosti, efektívnosti interných procesov a možných oblastiach zlepšenia.

Vďaka know-how a dlhoročným skúsenostiam naši odborníci starostlivo sprevádzajú Vašu spoločnosť všetkými povinnými alebo dobrovoľnými auditmi. Individuálne zložený tím sa postará o všetky záležitosti súvisiace s auditom efektívne a včas, aby ste mohli, čo najlepšie zvládnuť nadchádzajúce výzvy.

Naše služby

 • Správa audítora pri zlúčení, splynutí a rozdelení spoločností
 • Previerky individuálnych a konsolidovaných účtovných závierok
 • Skupinové reportingové balíky, priebežné účtovné závierky
 • Previerky a hodnotenia primeranosti organizačnej štruktúry účtovnej jednotky
 • Previerky interných kontrolných systémov
 • Previerky adekvátnosti rozpočtov a plánov
 • Forenzný audit
 • Previerky bonity
 • Potvrdenia finančných ukazovateľov – pracovný kapitál, EBIT
 • We for you
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Veronika Velebová
  Audítor | Manager
Let´s get in touch!
Kontakt