We for you in
Viac tu: LeitnerLeitner
Naše služby > Digitalizácia | Elektronické služby > Digitalizácia a automatizácia

Digitalizácia a automatizácia

Digitalizácia a automatizácia viedli v posledných rokoch k zásadnej digitálnej transformácii. S dopadom na všetky podnikateľské oblasti je vplyv týchto zmien rozsiahly.

Za účelom zvýšenia efektivity a ziskovosti je digitalizácia nástrojom na optimalizáciu procesov pre všetky činnosti spoločnosti. Nielenže tvorí digitalizácia pridanú hodnotu spoločnosti, ale tiež optimalizovanými procesmi podporuje riadenie firmy a je primárnou hnacou silou rozvoja podniku.

Naše hĺbkové pochopenie procesov vo Vašom podnikaní zaisťuje identifikáciu možného potenciálu digitalizácie. Naše bohaté skúsenosti umožňujú vysokú úroveň implementácie a digitálne riešenia šité na mieru potrebám spoločnosti.

Naše služby

 • Digital-use-case analysis (kde digitálna transformácia skutočne pridá hodnotu?)
 • Digitálna transformácia (stratégia, akčný plán, stanovenie priorít a podpora pri implementácii)
 • Digitalizácia a automatizácia procesov
 • Home office & new office (bezpečnosť z hľadiska procesov)
 • Mzdový a HR online portál
 • Evidencia dochádzky a cestovných náhrad prostredníctvom online portálu vrátane archívu
 • Portál pre spracovanie ročného zúčtovania dane pre zamestnancov
 • Automatizované účtovanie a realizácia platieb
 • Digitalizácia obehu účtovných dokladov vrátane elektronických faktúr a archivácie
 • Spracovanie daňových priznaní k DPH, súhrnných výkazov a kontrolných výkazov prostredníctvom automatizovaných riešení
 • Kontrola subjektov zverejnených na Blackliste a kontrola bankových účtov vrátane preverenia platnosti IČ DPH prostredníctvom systému VIES
 • Spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických osôb vyslaných zamestnancov a súvisiacich formulárov prostredníctvom automatizovaných riešení
 • Portál na vypĺňanie pracovného kalendára pre vyslaných zamestnancov
 • We for you
 • Roman Ponc
  Daňový poradca | Partner | Shareholder
 • Peter Szabó
  Audítor | Director
 • Martin Jakubec
  Daňový poradca | Director
Let´s get in touch!
Kontakt